Kirurgisk behandling med sutur av rotatorcuff-ruptur

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/prosedyrer/kirurgisk-behandling-med-sutur-av-rotatorcuff-ruptur)