Sammensatt vevstransplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/prosedyrer/sammensatt-vevstransplantasjon)