Transperineal biopsitaking ved mistanke om prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/prosedyrer/transperineal-biopsitaking-ved-mistanke-om-prostatakreft)