Effekter av dyp transkraniell magnetstimulering ved behandlingsresistent depresjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/psykisk-helse/effekter-av-dyp-transkraniell-magnetstimulering-ved-behandlingsresistent-depresjon)