Kontinuerlig kamera overvåking (Oxecam) av vitale livstegn hos psykisk syke insatte i sikringsanstalter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/psykisk-helse/kontinuerlig-kamera-overvaking-oxecam-av-vitale-livstegn-hos-psykisk-syke-insatte-i-sikringsanstalter)