Transkraniell direkte stimulering (tDCS) i behandling av depresjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/psykisk-helse/transkraniell-direkte-stimulering-tdcs-i-behandling-av-depresjon)