Glukagon plaster (ZP-Glucagon) som alternativ til injeksjoner ved kritisk lavt blodsukker (hypoglykemi)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/a-transdermal-glucagon-patch-for-severe-hypoglycemia)