Hanske (Airglove) for oppvarming av hånd før innsetting av venekateter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/airglove-air-warming-system-for-venous-access)