Videokamera sanntids overvåking (AlignRT) for presis intrakraniell stråleknivbehandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/alignrt-for-intracranial-stereotactic-radiosurgery)