Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treatment Fields, TTF) for behandling av glioblastom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/alternating-electric-fields-tumour-treating-fields-for-the-treatment-of-glioblastoma)