Antimikrobielle kobberbelegg for å redusere infeksjoner i akuttmottak

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/antimikrobielle-kobberbelegg-for-a-redsuere-infeksjoner-i-akuttmottak)