Rekonstruksjon av aortaklaff ved bruk av hjerteposevev fra storfe (bovin perikardium)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/aortic-valve-reconstruction-with-processed-bovine-pericardium)