Apparat for kontroll av type1-diabetes ved å måle ketonnivå i utåndingsluft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/apparat-for-kontroll-av-type1-diabetes-ved-a-male-ketonniva-i-utandingsluft)