Totalt kunstig hjerte (Syncardia TAH) som bro til transplantasjon ved dobbeltsidig hjertesvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/artificial-heart-implantation-as-a-bridge-to-transplantation-for-end-stage-refractory-biventricular-heart-failure)