autoRI for automatisering og kontroll av iskemisk behandlingsforhold

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/autori-for-automatisering-og-kontroll-av-iskemisk-behandlingsforhold)