Bærbart overvåkingssystem (Minicare H-2000) til hjemmebruk for pasienter som får kjemoterapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/baerbart-overvakingssystem-minicare-h-2000-til-hjemmebruk-for-pasienter-som-far-kjemoterapi)