Implanterbar duk (Barricaid prosthesis) til behandling av pasienter med degenerative rygglidelser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/barricaid-prosthesis-for-partial-annulus-replacement)