Intermitterende pneumatisk kompresjon ved lymfødem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/behandling-med-intermittent-pneumatisk-kompression-vid-lymfodem)