Effekt av behandling med svak og pulserende strøm (Deep Oscillation) ved lymfødem og lipødem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/behandlingseffekt-av-deep-oscillation-vid-lymfodem-och-lipodem)