Vakumsterilisator bordmodell for tannteknisk utstyr

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/benchtop-vacuum-sterilisers)