Hurtigtest (Fungitell Beta-D-glucan) for påvisning av invasiv Candida-infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/beta-d-glucan-bdg-tests-for-invasive-candida-infection)