Blokkering av fødselskanal med ballong før hastekeisersnitt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/blokkering-av-fodselskanal-med-ballong-for-hastekesiersnitt)