Bruk av VERV Patient Managed Transdermal Neuromodulation System hos pasienter med overaktiv blæresyndrom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/bruk-av-verv-patient-managed-transdermal-neuromodulation-system-hos-pasienter-med-overaktiv-blaeresyndrom)