Bærbar monitor for tidlig diagnostisering av slag

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/cerebrotech-visor-for-detecting-stroke)