Nettbasert maskinlæring (ColonFlag) for identifisering av pasienter med risiko for kolorektalkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/colonflag-for-identifying-people-at-risk-of-colorectal-cancer)