Endovaskulær aneurisme reparasjon (EVAR) hos pasienter med utposing på hovedpulsåren (aortaaneurisme) nær nyrearterien eller i brystområdet (torakoabdominale aneurismer)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/complex-endovascular-aneurysm-repair-in-patients-with-juxta-renal-or-thoraco-abdominal-aortic-aneurysm)