Digital sensor penn (Manus Parkinson Pen) for utredning ved Parkinson

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/digital-sensor-penn-manus-parkinson-pen-for-utredning-ved-parkinson)