Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treatment Fields, TTF) i behandling av glioblastom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/elektrisk-feltterapi-optune-tumor-treatment-fields-ttf-i-behandling-av-glioblastom)