Elektrisk stimulering av netthinnen (TES, OkuStim) ved perifer netthinne-degenerasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/elektrisk-stimulering-av-netthinnen-tes-okustim-ved-perifer-netthinne-degenerasjon)