Elektroniske spill (Pesky gNATs) som kognitiv atferdsterapi ved behandling av barn med angst og nedsatt stemningsleie

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/elektroniske-spill-pesky-gnats-som-kognitiv-atferdsterapi-ved-behandling-av-barn-med-angst-og-nedsatt-stemningsleie)