En ny metode (Sonata System) basert på radiofrekvensablasjon for transcervical fjerning av fibromer i livmoren

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/en-ny-metode-sonata-system-basert-pa-radiofrekvensablasjon-for-transcervical-fjerning-av-fibromer-i-livmoren)