En ny type spiral (IUB, SCu300A) til svangerskapsforebyggelse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/en-ny-type-spiral-iub-scu300a-til-svangerskapsforebyggelse)