Endobronkial ventil i behandling av pasienter med heterogent emfysem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/endobronkial-ventil-i-behandling-av-pasienter-med-heterogent-emfysem)