Endoskopisk full tykkelse fjerning (full thickness excision) av dyptliggende polypper i tykktarmen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/endoscopic-full-thickness-removal-of-non-lifting-colonic-polyps)