Endoskopisk lungevolumreduksjon (Zephyr) ved emfysem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/endoskopisk-lungevolumreduksjon-zephyr-ved-emfysem)