Nye systemer (everlinQ endoAVF System og Ellipsys Vascular Access System)for arteriovenøs forbindelse (arteriovenøs fistel, AVF) hos pasienter med behov for hemodialyse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/endovascular-arteriovenous-fistula-creation-system)