Maskinperfusjon for ekstrakorporal bevaring av lever for transplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/ex-situ-machine-perfusion-for-extracorporeal-preservation-of-livers-for-transplantation)