Justerbar kompresjonsballong i kirurgisk behandling av stressinkontinens hos kvinner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/extraurethral-non-circumferential-retropubic-adjustable-compression-devices-for-stress-urinary-incontinence-in-women)