Håndholdt apparat (gammaCore) for ekstern vagusnervestimulering i behandling av pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/handholdt-apparat-gammacore-for-ekstern-vagusnervestimulering-i-behandling-av-pasienter-med-medisinsk-uforklarte-plager-og-symptomer-mups)