Håndholdt radiofrekvens spektroskopi (Spectropath) til bruk ved åpen kreftkirurgi for å se om det finnes kreftceller i omgivende vev (av kreftsvulsten)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/handholdt-radiofrekvens-spektroskopi-spectropath-til-bruk-ved-apen-kreftkirurgi-for-a-se-om-det-finnes-kreftceller-i-omgivende-vev-av-kreftsvulsten)