Ny software (HeartFlow FFRCT) for å analysere koronær CT angiografi data ved brystsmerter - Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/heartflow-ffrct-for-estimating-fractional-flow-reserve-from-coronary-ct-angiography)