Perioperativ oppvarming og humidifisering av karbondioksid (HumiGard) ved laparaskopiske mageoperasjoner - Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/humigard-for-preventing-inadvertent-perioperative-hypothermia)