Hurtig tester for påvisning av influensa

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/hurtig-tester-for-pavisning-av-influensa)