Hurtigmåling av glukose (FreeStyle Libre Pro) ved diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/hurtigmaling-av-glukose-freestyle-libre-pro-ved-diabetes)