Hurtigtest for påvisning av akutt infeksjon ved peritoneal dialyse (PERiPLEX) ved alvorlig nyresvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/hurtigtest-for-pavisning-av-akutt-infeksjon-ved-peritoneal-dialyse-periplex-ved-alvorlig-nyresvikt)