Nedbrytbar beskytter (SpaceOAR Hydrogel) for å unngå skade på rektum ved strålebehandling av prostata

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/hydrogel-spaceoar-for-a-unnga-bestraling-av-rektum-ved-stralebehandling-av-prostatakreft)