Implanterbar enhet vagusstimulator (Serenity System) i behandling av moderat til alvorlig øresus (tinnitus)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/implanterbar-enhet-vagusstimulator-serenity-system-i-behandling-av-moderat-til-alvorlig-oresus-tinnitus)