Implanterbar nevrostimulator (Freedom spinal Cord Stimulator) i behandling av kronisk rygg og leggsmerte

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/implanterbar-nevrostimulator-freedom-spinal-cord-stimulator-i-behandling-av-kronisk-rygg-og-leggsmerte)