Implanterbar shunt mellom arteria og vena iliaca (ROX Coupler) ved behandlingsresistent hypertensjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/implanterbar-shunt-mellom-arteria-og-vena-iliaca-rox-coupler-ved-behandlingsresistent-hypertensjon)