Implanterbar titanium kjede (LINXA Reflux Management System) for behandling av sure oppstøt (gastroøsofageal refluks)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/utstyr/implanterbar-titanium-kjede-linxa-reflux-management-system-for-behandling-av-sure-oppstot-gastroosofageal-refluks)